Συχνες Ερωτησεις

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε μαζι μας.

Συχνες Ερωτησεις

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε μαζι μας.

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας μας καλύπτονται με εγγύηση δύο (2) ετών. Το χρονικό  διάστημα της εγγύησης ξεκινά από την παραλαβή των επίπλων από τον καταναλωτή. 

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που η φθορά προέρχεται από κακή χρήση ή κακή  συντήρηση των προϊόντων από τον καταναλωτή, όπως ενδεικτικά σπάσιμο ή άλλη  φθορά του προϊόντος από μη φυσιολογικές ενέργειες (π.χ. βίαιη ρίψη, σύρσιμο,  χτύπημα, γδάρσιμο με εργαλεία ή άλλα αντικείμενα), φθορά από κάψιμο ή τσιγάρο,  ζημιά στο προϊόν από ατύχημα, υποχώρηση επιφάνειας ή συνδεσμολογίας από  ανάρμοστη ή αδικαιολόγητη για τη χρήση του προϊόντος ενέργεια (π.χ. τοποθέτηση  υπερβολικού βάρους), χρήση χημικών καθαριστικών, φθορά ή καταστροφή κατά την  αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση.  

Στην περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της εγγύησης του  κατασκευαστή παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα σε προϊόν, ο καταναλωτής οφείλει  να ενημερώσει την εταιρεία εγγράφως, είτε ταχυδρομικά είτε με e-mail στο  info@baroma.gr, ή να το αναφέρει τηλεφωνικά στο 210 9213677.

Μπορείτε να πραγματοποιείτε τις πληρωμές σας στην εταιρεία μας με τους εξής  τρόπους: 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 

Η εταιρεία μας δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες.  

Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα, η διαδικασία θα  πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται μέσω του έμπιστου συνεργάτη μας Viva,  ο οποίος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των ηλεκτρονικών σας  συναλλαγών. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

Η κατάθεση/έμβασμα πραγματοποιείται σε τράπεζα της χώρας στην οποία  εκδόθηκε το τιμολόγιο της παραγγελίας και ο πελάτης επιβαρύνεται με όλες τις χρεώσεις της τραπεζικής συναλλαγής.  

Μπορείτε να καταθέσετε το αντίτιμο των αγορών σας σε οποιονδήποτε από τους  παρακάτω λογαριασμούς της εταιρείας μας και να μας αποστείλετε το καταθετήριο της  τράπεζας με email στο info@baroma.gr

Τράπεζα Πειραιώς 

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: BAROMA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IBAN: GR07 0171 0340 0060 3414 9166 932 

BIC: PIRBGRAA 

Vivawallet 

IBAN: GR5170100000000424806213540 

Η εταιρεία σάς προσφέρει τη δυνατότητα της επιστροφής προϊόντων της παραγγελίας  σας, εάν για κάποιο λόγο δεν σας ικανοποιούν. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να  επιστρέψει τα προϊόντα, αζημίως και αναιτιολόγητα, εντός προθεσμίας 14  ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβει. 

Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής ενημερώνει την  εταιρεία για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. 

Ο καταναλωτής, προσκομίζοντας την απόδειξη, οφείλει να βεβαιώσει ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκήθηκε  από αυτόν έγκαιρα και εμπρόθεσμα. Η άσκηση του δικαιώματος  υπαναχώρησης τερματίζει τις υποχρεώσεις του καταναλωτή και της πωλήτριας από την εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης.

Στην περίπτωση που το προϊόν είναι σε απόθεμα, η παράδοση γίνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών. Αν επιθυμείτε κάποιο μη διαθέσιμο προϊόν, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία τηλεφωνικά ή με email για περεταίρω πληροφορίες.

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσία Εσωτερικής Διακόσμησης/Σχεδιασμού μέσω  εξωτερικών συνεργατών μας, με τους οποίους έχουμε τη δυνατότητα να σας φέρουμε  σε επαφή ύστερα από γνωστοποίηση σχετικού αιτήματός σας στην εταιρεία μας μέσω  email στο info@baroma.gr ή τηλεφωνικά στο 210-9213677.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη φροντίδα/συντήρηση των προϊόντων καθώς και  για την περίπτωση επισκευής ή τυχόν αντικατάστασης κάποιου τμήματος προϊόντος  μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας μέσω email στο info@baroma.gr ή  τηλεφωνικά στο 210-9213677. 

Για παραγγελίες χονδρικής μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας μέσω email  στο info@baroma.gr ή τηλεφωνικά στο 210-9213677. 

Η εταιρεία αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής  επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη  νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη  σε αρμονία με τη φύση. 

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι, όπου δραστηριοποιείται, να ελαχιστοποιεί τις  αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο, στους φυσικούς πόρους, στην ατμόσφαιρα. Η  περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας αποτελεί τη δήλωση δέσμευσης της εταιρείας για τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως μείωση των ποσοτήτων αλλά και της επικινδυνότητας των παραγόμενων απορριμμάτων, συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και  βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς ιδιαίτερα σε θέματα πρόληψης  της ρύπανσης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης έκτακτων κινδύνων.  

Η διοίκηση της εταιρείας εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες διαδικασίες του συστήματος  περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου  δυναμικού της εταιρείας, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της  οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. 

___________________________________________________